Svet-Stranek.cz
MAS Na cestě k prosperitě

MAS = Místní akční skupina:Osobní stránka na adrese: nacestekprosperite.stranky1.cz

MAS = Místní akční skupina

MAS Na cestě k prosperitě
Pracuje jako občanské sdružení, které si předsevzalo zlepšit podmínky života místních obyvatel. V členské základně jsou vedle zástupců veřejné sféry, podnikatelé, neziskové organizace, spolky a zájmová sdružení. Jedním z prvních úkolů, které si sdružení předsevzalo je získání dotací z programu LEADER. Evropská unie v něm sdružuje finanční prostředky na podporu života a aktivit obyvatel venkovských regionů. Získání peněz má však jednu podmínku, že si místní obyvatelé sestaví svůj vlastní rozvojový program tzv. Strategický plán LEADER.

Členové místní akční skupiny musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu, nebo být pro toto území místně příslušní.

MAS je vyhlašovatelem opatření na realizaci projektů ve svém regionu.

MAS na cestě k prosperitě sdružuje 25 obcí s přibližně 15 tisíci obyvateli. Celková rozloha činí 13 424 ha. Území MAS vzniklo propojením dvou sousedních mikroregionů – Němčicko a Předina. Největšími obcemi co do počtu obyvatel jsou Němčice nad Hanou, Brodek u Prostějova, Nezamyslice a Otaslavice. Naopak nejmenší jsou obce Srbce a Vincencov. MAS se nachází v jihozápadním okraji Olomouckého kraje.